The Bergianska gardens

Home Comics  Stockholm 1 About usBergianska Entrance
Bergianska the main entranceMy lunch
My lunch

 

a till navigeringHoppa till sök

 

Bergianska trädgården, Stockholms botaniska trädgård, är en botanisk trädgård belägen i Frescati, intill Brunnsviken, på Norra Djurgården i Stockholms kommun. Trädgården ägs av staten och Kungl. Vetenskapsakademien, huvudmän för trädgården är Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet. Trädgården är belägen inom Kungliga Nationalstadsparken.

 

Bergianska trädgården har sitt ursprung i den trädgård vid namn Bergielund, som bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius anlade i Kvarteret Resedan mellan nuvarande Karlbergsvägen och Vasaparken i Stockholm i mitten av 1700-talet. Efter brödernas död donerades egendomen 1791 efter ett testamente av 1784 till Kungl. Vetenskapsakademien och Bergianska stiftelsen som bildades. Enligt testamentet skulle en föreståndare tillsättas i egenskap av professor. Olof Swartz var den förste professor Bergianus. Vid sin sida hade han en arrendator av trädgården som drev skötsel och växtförsäljning. Trädgården skulle tjäna som trädgårdsskola och försöksanläggning. Trädgården låg på samma ägor tills 1885 då man flyttade till det nuvarande läget vid Brunnsviken, på grund av att området skulle bebyggas enligt den nya stadsplanen.


A view inside the Bergianska
Nearby View

A small pool, with pathways
Nearby View

Myrstugeberget I think
Nearby View

Bergianska, one of the smaller greenhouses
Small greenhouse inside the bergianska

Bergianska, the main greenhouse
The main greenhouse

View of myself inside the gardens
View inside the bergianska trädgården


The main greenhouse
The main greenhouse


View in the main greenhouse, desert 1
Desert environment plants


View in the main greenhouse, desert
Desert environment plants
View in the main greenhouse 1
The main greenhouse

Some plant
The main greenhouse

View in the main greenhouse 2
The main greenhouse


Some plant 2
The main greenhouse


Plants in the main greenhouse
The main greenhouse

Pathway in the greenhouse 1
The main greenhouse

Some plant 3
The main greenhouse

Going bananas? Yes, bananas
Bananas

Some small palmtree
The main greenhouse

   
       Grapefruit
The main greenhouse

 

 


< >

Contacts, orders, everything, E-mail: info@drhalkan.com
This site looks best in the Mozilla Firefox browser
Copyright ©2014, Robert Naverstam, all rights reserved
About cookies and the Google policy